Natuurontwikkeling langs het spoor

  • Aanbieding
  • Normale prijs €5,00
Inclusief belasting.


Voor de nieuw aan te leggen rondweg Lochem was de provincie Gelderland op zoek naar een plek waar natuurcompensatie voor dit plan plaats zou kunnen vinden. Landgoed Ampsen zag in deze kans een mogelijkheid om meer natuur te ontwikkelen langs het spoor. Hier zijn 2 locaties omgevormd van agrarisch grasland en maïsland naar nieuwe stukken natuur. Deze inrichting is grotendeels bekostigd door de provincie. Hier zijn poelen gegraven t.b.v. de kamsalamander, maar hier profiteren natuurlijk veel meer planten en dieren van. Verder worden hier nieuwe stukken bos en struweel ontwikkeld en zal het overige deel omgevormd worden naar kruidenrijk grasland.

Deze maatregelen zullen de natuur in deze hoek van Ampsen structureel versterken. Ampsen is echter bezig deze stukken uit te breiden waar dat kan, en zal dan ook veel tijd en energie moeten steken in het ontwikkelen, onderhouden en mogelijk uitbreiden van deze nieuwe natuur. Enkele diersoorten die al dankbaar van de poelen gebruik maken zijn hazen, reeën, diverse eendensoorten en zilverreiger.

Deze gebieden moeten als steppingstones (tussenstop op doorreis naar andere gebieden) maar ook als leefgebied gaan fungeren voor de kamsalamander en hopelijk ook de boomkikker. Hiermee wordt een deel van de oude wens van de familie Van Weede gerealiseerd om een belangrijke schakel te zijn tussen verschillende boomkikkerpopulaties.

Het grasland moet 2 keer per jaar gemaaid worden waarbij het maaisel afgevoerd wordt. Het doel hiervan is de bodem te verschralen waardoor de kruiden weer een kans krijgen. Het omvormen van gangbaar grasland naar kruidenrijk grasland is een proces dat jaren in beslag kan nemen. Daarnaast wordt van goed ontwikkelde ‘donor’ graslanden uit de buurt maaisel verzameld waarin veel zaden van kruiden zitten. Deze worden uitgestrooid over de te realiseren graslanden om proces wat te versnellen.

De struwelen moeten geregeld afgezet worden, om jonge dichte en niet te hoge struwelen te krijgen. Afzetten is het lag afsnoeien van de begroeiing. Na het afzetten groeien de struiken van onderaf weer uit, waarbij meestal de struik dichter wordt. Deze struwelen zijn belangrijk als schuilplek en veel dieren vinden hier hun voedsel.

Uw vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hierdoor kunnen wij deze nieuwe natuur blijven onderhouden en ontwikkelen. Deze 2 stukken zijn overigens alleen met een rondleiding te bezichtigen.