Kruidenrijk weiland

  • Aanbieding
  • Normale prijs €5,00
Inclusief belasting.


Aan de Hooislagenweg, in het noordelijk deel van Ampsen wordt een voormalig stuk weiland omgevormd naar kruidenrijk grasland. Dit is een proces die lange adem vergt, omdat de bodem rijk aan voedingsstoffen is. Dit heeft te maken met bemestingsverleden en ook deels door de depositie van met name stikstof. Om kruiden een kans te geven, moet deze bodem verschralen. Dit gebeurt hier door 2 keer per jaar een groot deel te maaien en het maaisel af te voeren. Hierdoor wordt elke keer een klein beetje voedingsstoffen afgevoerd. Een deel blijft staan om beschutting en voedsel te kunnen bieden aan bijvoorbeeld hazen, insecten en vogels en wordt met de volgende maaibeurt mee gemaaid.

Landelijk gaat het niet goed met de insecten en er worden veel initiatieven genomen om de omstandigheden voor de insecten te verbeteren. Ampsen probeert haar steentje bij te dragen door meer kruidenrijke bermen en graslanden te creëren. Dit is daarnaast gunstig voor bijvoorbeeld de hazen, reeën en fazanten die al geregeld van deze nog in ontwikkeling zijnde weide gebruik maken. Langs een deel van de rand van dit weiland wordt in het najaar van 2020 een lage heg geplant. Enerzijds om het perceel af te scheiden van de omliggende weilanden, anderzijds dienen deze als dekking voor veel dieren als haas, amfibieën, marters etc. Deze heggen en hagen worden al eeuwenlang als afscheiding gebruikt om het vee te keren. Andere dieren gebruiken ze graag om stukken zonder dekking zoals weilanden over te steken. De heg moet jaarlijks gesnoeid worden.

Wilt u ons en de bijen helpen? Doet u dan een vrijwillige bijdrage. Om meer kruidenrijke weilanden mogelijk te maken, kan er ook een stuk kruidenrijk weiland geadopteerd worden.