Digitale wandelroutekaart

 • Aanbieding
 • Normale prijs €1,50
Inclusief belasting.


Het landgoed Ampsen is in zijn geheel, maar uitsluitend op de paden en wegen, opengesteld voor wandelaars. Honden worden alleen aangelijnd toegelaten. Indien u komt wandelen, waarderen wij het als u EUR 1,50 bijdraagt voor het onderhoud van paden, het opruimen van afval en het snoeien van overhangende bomen voor uw veiligheid.

-------------------------

De hier aangeboden wandelroutes betreffen een korte wandelroute en een lange wandelroute welke elkaar deels overlappen. De korte route is 3,5 km lang (ongeveer 1 uur wandelen), de lange route is 9 km lang (ruim 2 uur wandelen).

De start is bij de ingang van het landgoed, bij een parkeerterrein aan de bocht van de Ampsenseweg, 80 meter ten noorden van de spoorweg overgang. Vanaf het NS station is dat 5 minuten lopen.

Betreffende de horeca aan de route: beide routes lopen langs Exel, waar Café Restaurant Lu Lin (Oude Lochemseweg 4) de wandelaar verwelkomt.

-------------------------

Wandelen op landgoed Ampsen

Op de kaart staan een aantal bijzonderheden met nummers aangegeven welke hieronder beschreven worden:

 1. Dit pand is in 1852 gebouwd door J.A.C. Baron van Nagell. De rode gesp van zijn familiewapen is, in combinatie met het wapen van Ampsen, op de voorgevel aangebracht.
 2. De blauw/witte strepen op de boerderijluiken herinneren aan het familiewapen van de Heren van Ampsen, de eigenaren van Ampsen van 1379 tot 1430. Dit familiewapen bestond uit een blauw ankerkruis op een witte achtergrond. Overigens spreekt men in deze contreien niet over luiken maar over vensters.
 3. De Boermansdijk (zo genoemd naar de nu niet meer bestaande hoeve Boerman die gelegen heeft aan de westkant van de weg vlak naast de hoge douglassparren) kruist het Pad van Siberië, destijds zo genoemd in herinnering van de Rusland reis van J.A.C. Baron van Nagell in 1815. De lange wandelroute gaat hier rechtsaf, de korte linksaf. Tot na 1866 was vrijwel niets van de gronden aan de noordkant van dit pad ontgonnen of in cultuur gebracht. Langs dit pad was toen hooguit een begin gemaakt met het beplanten van een strook grond. Tot die tijd bestond de rest van het Ampsensche Veld uit woeste grond dan wel natte heide. Nu is er nog maar 8 hectare heideterrein over, verdeeld in meerdere kleine stukjes. De laatste ontgingen werden pas tijdens de Tweede Wereldoorlog voltooid.
 4. De kortere wandeling voert in westelijke richting over het ‘Pad van Siberië’. Na het kruisen van de hoofdlaan wordt eerst aan de linkerzijde een bosperceel gepasseerd dat nu bekend is als het Wallenschot, een verbastering van de oorspronkelijk gegeven naam Walter Scott, naar de bekende Engelse schrijver. Veel bospercelen liggen hier ‘op rabat’, een indicatie dat het hier vroeger veel natter is geweest.. Rabatten zijn opgehoogde stroken waarop geplant werd. Dit werd gedaan omdat de grond te nat was voor goede bosontwikkeling. Hierdoor ontstaat een kenmerkend patroon van rabatten en greppels. Tegenwoordig hebben de rabatten geen functie meer omdat het land al sinds lange tijd verdroogd is. Iets verderop is bij een pad naar links een driehoekje bekend als ‘de Krim’; dit zijpad draagt de naam ‘Pad naar Siberië’.
 5. Voor de lange wandeling gaat de route in oostelijke richting om aan het einde van het Pad van Siberië naar links de Bouwdijk op te gaan. Op oude kaarten wordt de Bouwdijk ook wel beschreven als de weg van Lochem naar Markelo. Net als andere wegen door het landgoed geeft het woord dijk aan dat deze weg destijds zowel voor het verkeer alsook voor de ontginning verhoogd is aangelegd. De watergangen langs deze dijken sluiten ook aan op de drainage slootjes tussen de rabatten.
 6. Na ongeveer 1 km vanaf het Pad van Siberië gaat de wandelroute weer naar links in westelijke richting om bij het bereiken van de Velddijk weer naar rechts te gaan in noordelijke richting. Bij het afslaan naar links de asfaltweg op is de hoeve Lintelo te zien. De asfaltweg heet Hooislagen naar de vroegere bestemming van de aanliggende weilanden.
 7. De route verlaat de asfaltweg om de Lange Rijstdijk op te gaan. Aan het begin daarvan bevindt zich rechts het gemaaltje dat uiteindelijk de gracht rondom het kasteel van water voorziet. Het gemaaltje wordt door een nieuw gegraven watergang gevoed met water. Dit was een gezamenlijk project met het waterschap Rijn en IJssel om te proberen de verdroging veroorzaakt door het Twentekanaal te beperken. Landgoed Ampsen heeft de ambitie dit project uit te breiden. De Lange Rijstdijk heet naar de niet meer bestaande katerstede ‘Rijstman’ die aan de linkerkant van de weg op een iets hogere plek in het terrein heeft gestaan. Een paar monumentale bomen herinneren aan dit vroegere erf.
 8. Aan de rechterzijde ligt hoeve ‘De Oije’. In de weilanden er omheen worden vaak reeën en moeflons gezien die daar staan te grazen. Even na deze hoeve gaat de wandeling naar links.
 9. Aan de linkerkant strekt zich één van Ampsen’s heidevelden uit. Van oorsprong is dit vochtige heide, maar door verdroging en stikstofdepositie dreigt deze heide overgroeid te raken door pijpestrootje (grassoort), grove den en berk. Er zit dan ook veel werk in het in stand proberen te houden van de heidevelden die Ampsen nog heeft. Hier leven bijzondere soorten als levendbarende hagedis, kleine ronde zonnedauw en klokjesgentiaan. Om de het kwetsbare gebied te beschermen is het niet toegestaan de heide te betreden. Aan het einde van de heide gaat de route naar rechts.
 10. Op dit punt komen de lange route en de korte route weer bij elkaar. Aan het eind van het Pad van Siberië gaat de route over een dam. Dit deel van de sloot voert alleen bij overschot water. Dit is met name in de winter.
 11. Op deze plek staat al een sterrenbos vanaf het midden van de 18e Het sterrenbos kent een bijzonder patroon dat heel duidelijk is weergegeven op een stenen monumentje geplaatst tegenover de woning aan de hoek van de Oude Lochemseweg in de buurt van de ingang. Er zijn al gedeeltelijke renovaties aan het lanen stelsel uitgevoerd. In de toekomst zal dit waar nodig doorgezet worden.
 12. Aan de rechterkant ligt een bovengronds mausoleum (niet te bezichtigen) gebouwd in het midden van de 19e Hierin zijn leden van de familie bijgezet. Vóór die tijd werden zij in de St. Gedula kerk in Lochem begraven. De steen die het familiegraf in de kerk vroeger bedekte staat nu recht overeind tegen de zuidelijke binnenmuur.
 13. De route buigt vlak vóór het kasteel naar rechts af. Het is de moeite waard om even rechtdoor te lopen en een blik op het kasteelplein en de voorzijde van het complex te werpen. Het oudste deel van het kasteel is halverwege de 17e eeuw opgericht. Het complex is niet vrij te bezoeken. De wandelroute zelf volgt de omloop met op meerdere plekken mooie uitzichten op de west- en zuidgevels van het kasteel. Vanaf de omloop komt de wandelaar op het kerkepad, waarlangs enkele monumentale eiken staan. Dit waren er ooit 12, en staan bekend als de Twaalf Apostelen. Echter is in de loop der tijd een deel van de bomen gesneuveld.