Over Ampsen

Historie & eigendom van landgoed Ampsen

Landgoed Ampsen is een historisch landgoed, dat al eeuwenlang in privé bezit is. Het beslaat een 685 ha aaneengesloten gebied ten noordoosten van Lochem, in Gelderland. Het hart van Ampsen is een historisch monumentencomplex en omvat verder park, bossen, natuurterreinen, landbouwgronden en overige opstallen.

Het eerste bewijs van het bestaan van een versterkt huis Ampsen dateert uit 1379 als Wolter van Ampsen het goed Ampsen aan de Graaf van Gelre opdraagt en dat in leen van hem terugontvangt. Na enkele generaties van Ampsens en van Keppels trouwt in 1539 een Keppel-erfdochter met de Duitse edelman Joost Nagel. Vanaf dat moment tot 1946 vererfde Ampsen binnen de familie van Nagell. Na verwoesting door de Spanjaarden van de huizen Olde- en Nijen-Ampsen is in 1620 alleen het huis Nijen-Ampsen herbouwd. Rond 1750 kreeg dit huis na een ingrijpende uitbreiding door het echtpaar van Nagell – Leu de Wilhem zijn huidige aangezicht. In de 17e eeuw werd een aanvang gemaakt met het grootschalige geometrische lanenstelsel dat in de 18e en 19e eeuw werd voltooid.


Rusland

In 1815 gaat Jaques Adriaan Christiaan van Nagel met kroonprins Willem, later koning Willem II, mee naar Rusland om daar diens bruid Anna Paulowna, de zuster van tsaar Alexander I, op te halen. Aan deze reis herinneren verschillende elementen op het landgoed als ‘het Siberiënpad’, ‘Krim’ en ‘de Sebastopol’, welke nog steeds aanwezig zijn. Ampsen behoort tot de historische Oost-Nederlandse ontginningslandgoederen waarvan de aangelegde lanen en waterlopen dienden ter ontsluiting en ontginning van woeste gronden.

In 1981 is het landgoed via vererving en schenking langs de vrouwelijke lijn in handen gekomen van de familie Van Weede. De familie heeft in meer dan dertig jaar van beheer het landgoed op vele terreinen verbeterd en verfraaid. De buitenplaats, andere monumenten, boerderijen en overige opstallen werden ingrijpend gerestaureerd; hij verrichtte achterstallig onderhoud aan park, bossen, lanen en natuurterreinen; vond nieuwe bestemmingen voor vrijkomende boerderijen en huizen; en stimuleerde veel sociale activiteiten voor bewoners, omwonenden en bezoekers van Ampsen.

Ter financiering van de successierechten is in 1981 een gebied met een oppervlakte van 125 hectare, bestaande uit cultuurgrond, bos en natuurterrein, aan de Stichting Het Geldersch Landschap verkocht. In 2005 heeft de familie dit gebied kunnen terugkopen, teneinde Ampsen weer als één geheel te kunnen beheren.

Het landgoed is in 1994 in de B.V. Landgoed Ampsen ingebracht, teneinde de continuïteit en bestuurbaarheid van het gezamenlijke bezit te garanderen.

Voor meer boeiende geschiedenis nodigen we u graag uit om u in te schrijven voor een rondleiding op Ampsen.

Bijzondere natuur op Ampsen

Landgoed Ampsen heeft een afwisselend landschap bestaande uit bossen, heide, weide- en akkerland, waterlopen, poelen, park en niet te vergeten de kenmerkende lanen. Ampsen bestaat uit waardevolle natuur. Er worden diverse bijzondere diersoorten aangetroffen, waaronder: kerkuil, steenuil, ransuil, hazelworm, kamsalamander, kleine ijsvogelvlinder, kleine parelmoervlinder, diverse roofvogels w.o. wespendief en rode wouw. Ook kunt u op uw wandeling reeën, moeflons, dassen, hazen en vossen tegenkomen, dus let goed op! Als u de kans wilt vergroten om deze dieren ook te treffen, maak dan een afspraak voor een natuurwandeling of observatieavond.

Markante punten op Ampsen

Een wandeling op Ampsen brengt u langs een rijke afwisseling van mooie uitzichten, door rijke oude bossen en langs markante punten. Voor €1,50 kunt u de digitale kaart met een mooie wandeling van 1 uur of ruim 2 uur gewoon op uw telefoon downloaden. In de bijbehorende beschrijving worden bijzondere punten uitgelicht en staat wat informatie over de omgeving waar u doorheen wandelt.

Waarom heeft Ampsen uw hulp nodig?

Natuur is essentieel. Voor ons en de generaties na ons. Maar het is kostbaar om in stand te houden. Landgoed Ampsen is voor de instandhouding erg afhankelijk van subsidies, maar die lopen sterk terug. Daardoor komen we middelen tekort voor optimaal natuurbeheer. Met uw hulp kunnen we de natuur in stand houden en versterken. We doen dit met een team van drie betaalde werknemers, en een enthousiast team van vrijwilligers. Dit alles onder leiding van onze familieleden. Ons jaarlijkse budget is ca € 300.000 en dat komt geheel ten goede aan instandhouding van het landgoed. Er wordt geen winst gemaakt, en er worden geen uitkeringen gedaan aan eigenaren. Indien u een donatie doet aan behoud van het landgoed, garanderen wij dat het gehele beschikbare bedrag wordt geïnvesteerd in de natuur. We werken nu aan een aantal specifieke projecten om de natuur te versterken, waarbij wij uw steun zeer goed kunnen gebruiken.